Wie onderhoudt 11Fountains?

11fountains workum onderhoud

11Fountains lijkt aan het lot te zijn overgelaten

Ze werden luidkeels aangekondigd en onthuld, de fonteinen van 11Fountains. Afgelopen voorjaar was in Dokkum de onthulling van fontein nummer elf. Nu, een kleine twee maanden later, uiten de fonteincommissies zorgen over het onderhoud, de marketing en de langetermijnvisie.

Kletterdei

De commissies zijn in het leven geroepen om te assisteren bij de realisatie van de fonteinen, echter lijkt er niemand verantwoordelijk te zijn voor het behoud en daarmee het onderhoud. Bij de feestelijke dag Kletterdei (vrijdag 22 maart) moesten alle fonteinen aangaan. Echter was er niets georganiseerd en sommige fonteinen deden het niet eens. Dan sla je als provincie toch wel een flater. Niet alleen omdat het project veel geld heeft gekost, maar ook omdat je zo’n pracht project niet om zeep wilt helpen.

Intentieverklaring

Nu lijkt er wel een intentieverklaring in de maak te zijn, waarin de gemeenten het onderhoud van de fonteinen gaan regelen. Voor marketing rond de kunstwerken wordt verwezen naar LF2028 (opvolger van LF2018) en MerkFryslân. Het is een begin, maar het komt wel erg laat. Dit had in het voortraject al geregeld moeten zijn. Er zit een verschil in het maken en plaatsen van de fonteinen en het onderhouden ervan.

Ze zijn van niemand

Kris Callens, directeur van het Fries Museum heeft met verbazing gereageerd. Hij was onlangs bij de fontein in Hindeloopen en zag dat het bordje nog van vorig jaar is. Bovendien leek het los te zijn geweest. ‘Ik vond het allemaal een beetje sneu, maar nu snap ik het: het is van niemand’, legt hij uit aan Leeuwarder Courant. ‘De fonteinen zijn er, dat schept verplichtingen, maar daar is blijkbaar niet goed over nagedacht’, gaat hij verder. Nadat hij las dat de fonteinen aan hun lot worden overgelaten, Twittert Callens dat het project bij zijn museum ondergebracht kan worden. Zij hebben de kennis van beeldende kunst in huis en weten wat het betekent om het te onderhouden. Uiteindelijk gaat het om simpele dingen: ‘Ervoor zorgen dat ze het blijven doen en de artistieke uitgangspunten ervan respecteren. Zorgen dat de informatie erbij staat, dat het gras eromheen een beetje deftig is’, aldus Callens.

Duidelijkheid

Of 11Fountains echt onder de vleugels van het Fries Museum komt, is nog de vraag. Deze zomer wordt de intentieverklaring getekend en wordt het duidelijk bij wie het behoud van de fonteinen komt te liggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *