Ondertekening convenant Fryslân Werkt

Samen werk maken van werk

Alle partners van Fryslân Werkt hebben tijdens het arbeidsmarktevenement Krachttoer op 23 maart 2023 een samenwerkingsconvenant ondertekend. Hiermee is de basis gelegd waarop Fryslân Werkt de komende jaren aan de slag gaat om alle Friese inwoners een eerlijke kans en een passende plek op de arbeidsmarkt te bieden.

Participatie en deelname op Friese arbeidsmarkt verhogen

Het convenant biedt overzicht in de organisatie, structuur, de gemaakte samenwerkingsafspraken in de arbeidsmarktregio Friesland. Daarnaast worden de rollen, doelen en bevoegdheden van centrumgemeente Leeuwarden extra toegelicht. Samen met alle partners streven we naar hetzelfde doel, namelijk om de participatie/deelname op de Friese arbeidsmarkt te verhogen. Samenwerken is door de huidige krapte op de arbeidsmarkt noodzakelijk en biedt zeker veel kansen.

“Er zijn veel mogelijkheden om de arbeidsmarkt op weg te helpen, maar het allerbelangrijkste is wel de samenwerking tussen alle partners. Ik ben trots op en blij met alle partners die meedoen in de opgaven van onze Friese arbeidsmarkt!”; aldus Abel Reitsma, voorzitter van Fryslân Werkt en wethouder in de gemeente Leeuwarden.

Creatief denken en samen aan de slag!

Om de deelname op de Friese arbeidsmarkt te verhogen, is het belangrijk dat alle betrokken partners creatief (blijven) denken. We hebben te maken met veel verschillende regelingen en instrumenten, opleidingen en subsidies, zoals bijvoorbeeld loonkostensubsidie. Het is belangrijk dat we allemaal onze neuzen in dezelfde richting hebben en we elkaar versterken. Daarom gaan we samen aan de slag!

Anita van Nimwegen, lid Raad van Bestuur van Caparis, namens de Friese sociale ontwikkelbedrijven: “Ik ben blij dat de Friese sociale werkbedrijven nu formeel deel uitmaken van Fryslân Werkt. De sociale werkbedrijven zijn specialist als het gaat om werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en leveren een waardevolle bijdrage aan de arbeidsmarktregio. We bieden meer dan een baan, zoals het gevoel mee te doen, zelfvertrouwen, structuur en sociale contacten. Voor deze groep maak ik me daar binnen de samenwerking graag sterk voor.”  

Fryslân Werkt

Fryslân Werkt is hét samenwerkingsverband van overheid, onderwijs, UWV, Friese sociale ontwikkelbedrijven, sociale partners en SBB. Wij bundelen onze krachten om effectief en efficiënt werkgevers, werknemers en werkzoekenden in onze provincie te helpen. Friese werkgevers helpen we bij het bieden van werk en het vinden en behouden van personeel. Daarnaast helpen we iedereen die moeite heeft om zelfstandig een baan te vinden en te behouden.

Een eerlijke kans en een passende plek voor iedereen op de arbeidsmarkt: daar geloven wij in. Met alle partijen binnen Fryslân Werkt gaan we aan de slag om dit te bereiken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *