Lachgas komt in de Opiumwet

Lachgas, je hebt er vast wel eens van gehoord. De media hebben het er vaak over. Nu ook weer, want het kabinet heeft besloten dat lachgas als softdrug gezien wordt. Daarbij wordt dit verdovende middel onder de Opiumwet geplaatst en is bezit, vervoer en verkoop ervan straks verboden.

Hoewel het bezit van lachgas straks niet strafbaar wordt, mag de politie wel altijd op drugs controleren. De opsporing van kleine hoeveelheden voor eigen gebruik zullen geen prioriteit krijgen, maar de verkoop ervan wel.  

Door het inademen van lachgas via een ballonnetje, krijg je een kortdurend zweverig gevoel. Vanwege de korte werking komt het middel op lijst II van de Opiumwet te staan, tussen de andere softdrugs. Enkele voorbeelden van deze lijst zijn hasj en wiet en slaap- en kalmeringsmiddelen.

Het gebruik van lachgas is een drugsprobleem

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid wil het gebruik hiermee ontmoedigen. Dit besluit komt voort uit een brief van de commissie Risicobeoordeling nieuwe drugs, onderdeel van de RIVM. Volgens deze commissie kan het gebruik van lachgas een risico voor de volksgezondheid vormen. Het gebruik en de beschikbaarheid ervan moet daarom worden beperkt.

Dit middel wordt het meest door jongeren gebruikt, wat de urgentie om dit middel te verbieden verhoogt. ‘De Opiumwet biedt hier de mogelijkheid voor’, stelt Blokhuis. Hij noemt het gebruik van lachgas zelfs een drugsprobleem en ziet het daarom als de enige oplossing om dit in de Opiumwet te zetten.

Lachgas is eigenlijk ook helemaal niet bedoeld om te inhaleren, maar wordt onder andere gebruikt in slagroomspuiten voor in de horeca. Daar gaat dit verbod niet gelden, omdat dit middel op een geheel andere manier wordt ingezet. Wel moeten Staatssecretaris Blokhuis en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid hier nog met groot- en detailhandels, horeca en gasproducenten over in gesprek. Daarnaast moet dit ook nog met de zorginspectie, politie en Openbaar Ministerie besproken worden.

De maatregel mag er bijvoorbeeld niet voor zorgen dat de beschikbaarheid van medicinaal lachgas wordt geraakt. Daar moeten goede afspraken over gemaakt worden. Daarnaast kan het nog vele maanden duren voordat de Opiumwet rond is. Tot die tijd zijn gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak van de verkoop.  

Gevaar van lachgas

Aan het gebruik van lachgas kleven een aantal maatschappelijke risico’s. Het reactievermogen van automobilisten neemt bijvoorbeeld af en ze raken sneller afgeleid. In de eerste helft van dit jaar waren er al ongeveer duizend verkeersincidenten, waarbij lachgas in het spel was.

Het kabinet zal voorlichtingen over de risico’s van het gebruik van lachgas blijven geven en probeert het gebruik ervan in het verkeer door middel van een online campagne te voorkomen.

Bron: Leeuwarder Courant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *