Telefoon checken van kinderen: Privacyschending?

Nederlandse ouders zijn goed op de hoogte van wat hun kinderen online en op hun mobiel uitvoeren. Meer dan de helft van de ouders controleert de telefoon van hun kinderen; 80 procent houdt een toeziend oog bij het online gedrag van hun kroost. Dit blijkt uit onderzoek van Safer Internet Centre Nederland

Tegenwoordig is internet niet alleen meer iets voor de jeugd, het is geen nieuw ding meer waar ouders niks van begrijpen. Ouders begrijpen goed de gevolgen van internetgebruik. Ze willen door controle vooral voorkomen dat hun kinderen worden opgelicht, of online worden gepest.

Reacties op dit nieuws zijn heel verschillend. Ouders geven aan hun kinderen absoluut niet te controleren, omdat controle inbreuk op hun privacy is; andere ouders geven aan dit wel te doen omdat ze veiligheid van hun kinderen belangrijker vinden dan hun privacy.

Wij zijn blij te horen dat ouders bewust zijn van de gevaren online. De vraag hoe deze gevaren geweken worden willen we bij de lezer neerleggen. Wat doen jullie om je kinderen te behouden van de gevaren online? Controleren jullie de mobiel of laten jullie ze hun gang gaan?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *