Meer AED’s nodig in Leeuwarden

Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, zal je uiteraard gelijk 112 bellen. Na gemiddeld acht tot tien minuten arriveert er een ambulance, maar de kans op overleving is het grootst wanneer er binnen zes minuten begonnen wordt met reanimeren en er een AED wordt gebruikt. De aanwezigheid van een AED in de buurt kan dus levensbepalend zijn!

De afkorting ‘AED’ staat voor Automatische Externe Defibrillator. Het apparaat is van groot belang wanneer iemand een hartstilstand krijgt. Een AED geeft een elektrische schok waardoor het hart gereset wordt en vervolgens kan het hartritme weer op gang komen.  

Wat blijkt, in Leeuwarden zijn, volgens de hartstichting, nog niet genoeg AED’s aanwezig om overal op tijd te kunnen beginnen met reanimeren. In totaal bevinden zich in Friesland duizend AED’s waarvan zeventig procent dag en nacht beschikbaar is. Ook meldt de hartstichting dat de meeste hartstilstanden plaatsvinden in de eigen woonomgeving en daarom juist in woonwijken voldoende AED’s beschikbaar moeten zijn.

Heeft jouw woonwijk een AED? Check het op https://www.hartstichting.nl/aed?via-domain=hartstichting.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *