Het Fries Landbouwmuseum kan weer verder!

Het College van Gedeputeerde Staten heeft besloten om in 2021 het Fries Landbouwmuseum een subsidiebedrag te geven van 200.000 euro.  Daarmee is de continuering van het museum voorlopig geborgd.

Afgelopen zomer stelde de provincie vast welke organisaties de komende vier jaar een subsidie krijgen uit de pot voor musea en kunst. Daarvoor had het provinciebestuur advies gevraagd aan twee adviescommissies. Het Fries Landbouwmuseum viel toen buiten de boot. Het College van Gedeputeerde Staten vindt echter dat het museum, conform het advies van de commissie, behouden moet blijven voor Fryslân.
 
In het komende jaar zal het museum aanpassingen in zijn meerjarenbeleidsplan aanbrengen op basis van de suggesties van de adviescommissie en een aangescherpte visie ontwikkelen voor de toekomst van het museum. Dat kan dan een opmaat zijn naar een continuering van de subsidierelatie over de periode 2022-2024. Het nieuwe plan van het museum moet ervoor zorgen dat de provincie andere middelen binnen de organisatie kan vinden voor ondersteuning van het museum in de periode 2022-2024. Daarna, vanaf 2024, kan het museum weer meedoen in een volgende subsidieronde.

In verband met corona is het museum nu tijdelijk gesloten.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *