Evenementencoördinator Jan Stieber

Vergeleken met andere gemeentes in het land heeft Leeuwarden een zeer hoge evenementdichtheid, een ambtelijk woord dat zoveel betekent als: er gebeurt van alles. En dat is het mooie van Leeuwarden; want de gemeente mag dan wel eens de gebeten hond zijn als het gaat om ‘puntjes’ van kritiek, wie verder kijkt dan zijn neus lang is, ziet dat de gemeente een zeer welwillende organisatie is die open staat voor iedereen die een mooi evenement wil organiseren. Daarom ging Uit! in Leeuwarden in gesprek met Jan Stieber, de spin in het web bij de uitvoering van alle publieke evenementen in de stad. Van koekhappen voor het goede doel tot Serious Request voor iedereen…

Hij is de spil tussen gemeente en organisatoren. Wie een evenement wil organiseren, krijgt automatisch met Jan Stieber te maken. Samen met Tineke Terpstra, verantwoordelijk voor vergunningen, vormt hij een vast team. Op de vraag ‘Hoe zit dat precies met die evenementen?’, gaat Stieber gelijk los. Heerlijk zo’n mannetje van de werkvloer…

‘De gemeente hanteert een onderverdeling van A-, B- en C-evenementen, afhankelijk van
de opzet en het aantal mensen
dat wordt verwacht. Vroeger
ging het meestal om landelijke feestdagen, maar nu zijn buiten die dagen om veel meer initiatieven van organisatoren. Al dan niet met commerciële doelstellingen. In alle gevallen moeten we als gemeente waken over de openbare orde en rekening houden met een bepaalde hoeveelheid publiek in de stad. In die zin zijn we betrokken bij alles wat er gebeurt. Een A-evenement loopt meestal vanzelf wel, een C-evenement daarentegen vereist een strak draaiboek en veel toezicht.’

Mag iedereen een evenement organiseren? ‘Ja, daar is iedereen vrij in. Maar je moet natuurlijk wel een vergunning hebben.’ Misschien wel leuk om even kort te vertellen hoe zo’n ‘gunning’ verloopt… ‘Als je iets wilt organiseren, moet
je je aanvraag vóór 1 september indienen. Daarna inventariseren we alle aanvragen en vaste evenementen om een ‘concept’ evenementenkalender voor het komende jaar samen te stellen. Die kalender wordt voorgelegd aan de burgemeester en de verantwoordelijke wethouder. Zodra deze akkoord gaan, komt Tineke in beeld voor de vergunning en ik voor de uitvoering. Dat betekent soms ’s ochtends vroeg uit de veren om bijvoorbeeld (loop) routes te controleren en ’s avonds laat ‘het licht uitdoen’. Ik maak wel eens 80 uur per week.’

‘Weet je, het leukste van mijn werk vind ik de samenwerking met andere partijen. Met z’n allen een mooie dag neerzetten.
De ene hand wast daarbij de andere, zo werkt het een beetje, want je hebt elkaar nodig. Het is ook mooi om evenementen te zien groeien. Ik weet nog dat ‘Into the Grave’ klein begon op het OHK. Toen was het 1 dag, nu is het al
2 dagen. Moet je kijken wat een enorm podium er staat en hoeveel buitenlandse bezoekers op dit metal-festival afkomen! Die gasten zien er allemaal vrij indrukwekkend uit, maar er is nog nooit iets noemenswaardig gebeurd. Integendeel, Into the Grave geeft de stad een paar dagen extra kleur!’

Kunnen we dit jaar nog iets speciaals verwachten? ‘Tuurlijk! Alle evenementen zijn mij even
lief, maar er komen een paar grote zomerfestivals aan. Denk aan Welcome to the Village. Hoewel er ‘as we speak’ nog geen vergunning is afgegeven, maar daar zit ik niet over in. Dat zal om enkele details gaan…’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *