Column Hayo: Black Friday vs Fair Saturday

Sinds een aantal jaren wordt Black Friday een steeds belangrijker koopmoment. Het is een consumentenfeestje dat overgewaaid is vanuit de VS. Het is daar de dag na Thanksgiving. Veel mensen zijn vrij en worden die dag naar de winkels gelokt met aantrekkelijke aanbiedingen. Zo breng je het koopseizoen op gang! Black Friday is dit jaar op 29 november. Ook in Leeuwarden leeft deze koopjesdag steeds meer, veel winkels houden zelfs een extra koopavond!

Maar er is ook een tegenbeweging: Fair Saturday. Deze dag, niet toevallig geprikt op 30 november, wil een antwoord zijn op ongebreideld consumeren. De dag wil aandacht voor bewuster consumeren en meer focus op duurzaamheid en sociale samenhang. Het is een internationale beweging, gestart in Bilbao. De dag wordt dit jaar voor het eerst in Leeuwarden gevierd. Culturele partijen dagen mensen uit zich te binden aan sociale doelstellingen.

Het is natuurlijk de vraag wat je moet met twee evenementen die lijken tegen elkaar in te werken. In mijn werk lijk je soms in een spagaat te zitten. Waar gaan we op inzetten? Op het trekken van consumenten en het aanjagen van consumeren, of op bezinning en consuminderen. Dat is wel eens lastig….

Het speelt op allerlei gebieden. Eerder schreef ik al dat het veranderende bezoekmotief aan de binnenstad vereist dat je meer ruimte voor voetganger en fietser moet maken. Maar je wilt de consument die met de auto komt niet uit de stad weren. Die wil je ook verwelkomen. Je moet altijd een keuze maken rekening houdend met de tegenbeweging. Dus goede parkeerfaciliteiten aan de rand van de binnenstad gecombineerd met een autoluw hart.

Laten we Black Friday en Fair Saturday maar zien als twee evenementen die elkaar aanvullen. Beweging, tegenbeweging, voor alles is ruimte. ‘Laat duizend bloemen bloeien’,zei Mao Zedong zestig jaar geleden al. Veel van zijn bloemen kwamen niet tot bloei of knakten voortijdig. Dat moet in Leeuwarden toch anders kunnen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *