Watertechnologisch instituut Wetsus krijgt miljoenen van de staat

Het heeft heel wat maanden gekost, maar uiteindelijk is het doel behaald: het Watertechnologisch instituut Wetsus in Leeuwarden krijgt een financiële bijdrage van het rijk.

Het instituut draait jaarlijks een omzet van 15 miljoen euro, maar aan de andere kant zijn er natuurlijk ook hoge kosten. Tot op heden kreeg het instituut onder andere een jaarlijkse bijdrage uit de Zuiderzeelijngelden, maar hier is niet veel meer van over. Hierdoor dreigt een tekort te ontstaan. Als de overheid niet zou gaan bijdragen, werd het lastig voor Wetsus om nog te kunnen blijven bestaan.

Het ministere van Economische Zaken ziet het belang om Wetsus te behouden gelukkig ook in en heeft daarom besloten om zowel in 2021 als in 2021 een bedrag van 1,9 miljoen euro vrij te maken. Daarnaast wordt Wetsus ook erkend als wetenschappelijk instituut waardoor het bedrijf zich kan kwalificeren om een bijdrage aan te vragen bij de nationale wetenschapsfinancier NWO voor een periode van tien jaar.

Bron: Leeuwarder Courant
Foto: Siebe Schootstra, gebruikt onder de 2.0 Generic (CC BY 2.0)-licentie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *