Komen er weer asielzoekers in het WTC?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil dat er een noodopvang komt voor asielzoekers in de Friezenhal in het WTC Expo. Helemaal 100% zeker is nog niet, maar de kans dat het doorgaat is groot. Burgemeester Buma heeft in verschillende media aangegeven dat er nog het één en ander besproken moet worden met de COA. Al overwegen het college van burgemeester en wethouders om ermee in te stemmen. “We staan positief tegenover het verzoek” aldus Buma. Maar door corona moeten er over financiën, veiligheid en ook gezondheid goede afspraken gemaakt worden.

Het is de bedoeling dat er maximaal 600 asielzoekers richting Leeuwarden komen. 20 oktober zouden de eerste mensen al welkom geheten moeten worden. Alle gemaakte kosten zullen door het COA zelf betaald worden. “We vinden dat als er bij ons een noodvraag wordt neergelegd, dat we dan niet zeggen: ga maar naar de buurman. Als zo’n vraag komt, dan is bij ons de gedachte, laten we vooral kijken hoe we het kunnen doen.” aldus Buma.

Veel asielzoekerscentra zitten momenteel vol. Mede door de evacuaties uit Afghanistan en dat de doorstroom naar reguliere woningen vrij moeizaam verloopt. De vluchtelingen zullen voornamelijk uit Afghanistan, Syrië en Turkije komen. Voor een periode van zes maanden. Dit kan tweemaal voor drie maanden verlengd worden. De opvang zal ingericht worden voor alleenstaanden en gezinnen. Voor kleine kinderen is de locatie niet geschikt.

In 2015 werd de Friezenhal ook al gebruikt als tijdelijke opvang. Toen kwamen er 360 asielzoekers naar Leeuwarden. In Maart vorig jaar zou dit ook weer gebeuren, maar door het coronavirus is dit toen niet doorgegaan. De gemeente Eemsdelta (Groningen) zal op korte termijn waarschijnlijk ook 150 vluchtelingen opvangen. Eerder hebben de gemeenten Goes en Utrecht al ruimtes aangeboden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *