Extra miljoenen voor cultuur in Fryslân

De provincie Fryslân gaat meer dan 6 miljoen euro extra investeren in cultuur, dat staat in de nota Nij Poadium. De investering voor de komende vier jaar staat op 144 miljoen euro.

In de periode 2021 tot en met 2024 investeert Fryslân ruim 144 miljoen euro in kunst, cultuur, taal, onderwijs en erfgoed. Daarbij wordt de investering opgedeeld in verschillende ambities en programmalijnen, als Grut & Grutsk, Ynnovaasje en eksperiment, Kultuer yn ‘e mienskip en Taal & identiteit.

Over de ambities en programmalijnen

Grut & Grutsk richt zich op culturele producties die passen binnen LF2028 (vervolg Culturele Hoofdstad). Ynnovaasje en eksperiment richt zich op innitatieven die een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheid en leefbaarheid.

Met Kultuer yn ‘e mienskip wil de provincie kunst en cultuur voor iedereen bereikbaar maken. Zo is er straks meer geld voor cultuuronderwijs op scholen beschikbaar en er wordt geld geïnvesteerd in iepenloftspullen. Taal & identiteit staat voor het vertellen van verhalen in Fryslân. De doelstelling hiervan is om alle scholen in het Friese taalgebied, de kerndoelen voor het vak Fries voor 2030 aan te laten bieden.

Daarnaast zijn er verhaallijnen als Ferhaal fan Fryslân, waarbij de verbinding tussen cultuur en erfgoed centraal staan. Het budget hiervoor is verhoogd tot ruim 7,9 miljoen euro, waardoor andere goed presterende musea en nieuwkomers vanaf 2021 ook kans op een vierjarige bijdrage maken. Voorheen kregen alleen de vier provinciale musea een bijdrage; Fries Museum, Natuurmuseum Fryslân, Fries Landbouwmuseum en Fries Scheepvaartmuseum. Daarnaast zal een nieuwe, onafhankelijke adviescommissie de plannen beoordelen in plaats van ambtelijke organisaties.

Verder wil de provincie zich in 2021 of 2020 op de cultuur en geschiedenis van mensen rond de Noordzee uit de middeleeuwen. Met het verhoogde budget kunnen restauraties, zoals deelrestauraties of kleine monumenten gerealiseerd worden.

De nota Nij Poadium is een vervolg op de notitie van de Provinciale Staten die in 2018 vastgesteld is. De beleidsnota wordt op 22 januari 2020 door de Provinciale Staten behandeld.

Bron: Leeuwarder Courant

1 Reactie to “Extra miljoenen voor cultuur in Fryslân”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *